Category: technology

ความหนาแน่นของพันธะเคมีในวัสดุ

0 Comment

ในระยะยาวแหล่งพลังงานประเภทนี้อาจเป็นพื้นฐานสำหรับกระบวนทัศน์ใหม่ในวิทยาการหุ่นยนต์ที่เครื่องจักรขับเคลื่อนตัวเองด้วยการค้นหาและกินโลหะทำลายพันธะเคมีของพลังงานเหมือนกับที่มนุษย์ทำกับอาหารในระยะเวลาอันใกล้นี้เทคโนโลยีนี้ได้เปิดใช้งานกำลังวางแผนที่จะใช้อุปกรณ์เก็บเศษโลหะและอากาศในการจ่ายไฟราคาประหยัดสำหรับบ้านแบบกริดในโลก

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.