Category: world news

การปลดล็อคน่าจะช่วยให้เศรษฐกิจง่ายขึ้น

0 Comment

อดีตนายกรัฐมนตรี Philip Hammond ได้เรียกร้องให้รัฐบาลออกแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ รัฐมนตรีลังเลที่จะหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การออกจากระบบโดยให้เหตุผลว่าอาจส่งผลกระทบต่อข้อความที่ทำให้คนอยู่บ้าน ประเทศไม่สามารถรอจนกว่าจะมีการพัฒนาวัคซีนและเรียกร้องให้รัฐบาลเริ่มมาตรการปลดล็อค แต่พรรคอนุรักษ์นิยม MP ดาเมียนกรีนกล่าวว่ารัฐบาลกำลังทำหน้าที่อย่างสมเหตุสมผล

สหรัฐฯ ยอดตายจากโควิด-19 พุ่งเกือบ 3 พันราย ใน 24 ชั่วโมง

0 Comment

ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐ พุ่งเกือบ 3,000 ราย ใน 24 ชั่วโมง ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนการแพร่ระบาดระลอก 2 ในสหรัฐฯ อาจเลวร้ายกว่านี้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลกมีจำนวน 2,557,181 ราย ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อทั่วโลกมี 177,641 ราย โดย สหรัฐอเมริกา มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดถึง 819,164 ราย

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.